Afgang 2023

so me killed me, chapter 7. The bug in us, 2023
Gro Pechüle
Paste-up med inkjet print, video: 17 min.

Gennem min praksis undersøger jeg autofiktive og politiske realiteter. De mere konkrete spørgsmål drejer sig om performative digitale forståelser af identiteter og den metafysiske tilstedeværelse filtreret gennem egne, levede erfaringer. Jeg arbejder interdisciplinært og inkluderer ofte musik, tekst, performance og video. Samlingspunktet er en overvejelse af sproget som værensform. Min praksis svæver et sted mellem individet og dets omverden, og søger at undergrave normative forestillinger om autoritet og måder hvorpå vi formaliseres, for at etablere en anden læsning af selvet og kollektivet.

I 2021 blev mine online profiler (GROW DIGGA) hacket og overtaget af en gruppe ved navn Best Amazing Action Movie 2021. Gruppen postede videoer på mine vægge for at skabe trafik til deres egne kanaler, og efter en tid blev jeg permanent slettet. Jeg prøver i værkerne at sætte ord, lyd og billeder på, hvad der synes at være et meget begrænset sprog for. Værkerne arbejder med et had-taknemmelighedsparadigme og står som en form for interaktion mellem menneske og ikke-menneske.

Gro Pechüle, maj 2023