Afgang 2015

Sif Hedegård
Compassion Fatigue
Crusty Past – Crispy

Future Compassion Fatigue præsenterer beskueren for en person, som fortæller en historie, der viser sig ikke at lede nogen steder hen. Billedsiden udgøres af fundet materiale, som ligeledes ikke synes at pege i nogen retning. Værket akkompagneres af Crusty Past – Crispy Future, to tekstilværker med applikationer af kropslige former og beklædningsdele. Værkerne kredser om forholdet mellem narration og betydningsdannelse og undersøger, hvor få komponenter der skal til for at skabe meningsfulde relationer mellem usammenhængende informationer.