Afgang 2016

Louise Uth Pedersen
At fotografere biler 2016
Dias, lyd, 7:30 min, loop

I Louise Uth Pedersens værk, At fotografere biler hører man om en jeg-fortællers relation til sit analoge kamera, til de fotografier, det tager og til det fotografiske medies historie og teknologi. I en loopende bevægelse præsenteres en serie analoge fotografier som lysbilleder og lyden og billederne danner sammen en forskudt men også helt konkret relation. Det helt gennemgående motiv i værket er bilen, der undersøges som en figur eller form. Uth Pedersen sidestiller i værket bilen – teknologien, karosseriet, spejlene, bevægelsen – med kameraet, der på lignende vis er en kasse, der omslutter sin teknologi. Også diasprojektoren peger ind i denne logik med sin bevægelsesmotor, sit lys og sin tidslighed.

Uth Pedersen arbejder i sin praksis med tekst, lyd og billeder og med relationen mellem disse elementer – ofte med et blik for hverdagslige gentagelser og ikke mindst – som i tilfældet med værket At fotografere biler – med en interesse for menneskets relationer til de ting, vi omgiver os med.