Afgang 2015

Iben Lilleriis Andersen
Touching Objects

Iben Lilleriis Andersen er optaget af vores forhold til de hverdagsgenstande, vi omgiver os med. I en serie videoværker ser hun på, hvordan vi interagerer med forskellige objekter i vores hverdag. Disse objekter er alle brugsgenstande med en funktion, men hvordan påvirkes vi af deres udformning og materialer? Vi kender alle den særlige følelse, der knytter sig til berøring af genstande, vi er glade for. Denne status er dog kun få objekter forundt. De fleste ænses end ikke og lever et udsat liv præget af udskiftelighed. I vores materialistiske kultur bruger vi ting som vigtige markører for status, livsstil og identitet, men overser ofte de andre værdier og affektioner, vi knytter til banale hverdagsgenstande.