Afgang 2019

Nanna Katharina Jensen
Tomb of Woe
Installation

I installationen Tomb of Woe opfordres publikum til at træde inden for i sorgkammerets intime sfære til en individuel transcenderende sorgterapeutisk session. I rummet placeres beskueren i en massagestol, der indhylles i lyden af en hypnotisk stemme, hvis tale kredser om eksistentiel sorg som grundvilkår for alt levende: mennesker, dyr og objekter. Alt imens bliver denne sorg negligeret, for der er ikke plads til den i vores selvudviklingssamfund, hvor der primært arbejdes på at excellere. Her i mørket kan sorgen tværtimod rummes. Den dybe ulykke, som ordet ’woe’ refererer til, bliver draget frem og vokaliseret i installationen af et materialiseret væsen – en hybrid mellem det menneskelige, det hinsides og sorgen – ved at lokalisere den i beskuerens egen krop og adressere den med helende kropsbevægelser. Tomb of Woe tager afsæt i et holistisk tankesæt, der kredser om tematikker som spiritualitet, menneskelige behov, iscenesættelse, eksistentiel sorg og dansens terapeutiske potentiale.

Nanna Katharina Jensen har i sin praksis arbejdet på tværs af medierne lyd, video, skulptur, performance og installation, ofte forenede i forskellige kombinationer. I sine værker har Jensen i den seneste årrække beskæftiget sig med rituelle, spirituelle og religiøse fænomener samt redskaber, der gennem en sekulær og poetisk tilgang på legende og udfordrende vis sammenfletter fiktion og virkelighed. Jensens praksis undersøges de store samfundsmæssige og eksistentielt anliggende spørgsmål, som knytter an til menneskets raison d’être, på en aktiv subversiv måde, der slører grænsen mellem det indre og ydre liv. Værkerne rummer ofte i sig selv en form for performativitet; en iscenesættelse, der både intervenerer på et fysisk og psykologisk plan og giver sig til udtryk i elementer, som forfører, manipulerer og manifesterer en anden form for materiel bevidsthed, virkelighed eller “sandhed”.