Afgang 2018

Lea Momberg
Raidx-Relatio
Ultramarin, tape, Brandts 13 og firkanten

En struktur er et særligt system, der dannes af de enkeltståendes indbyrdes forhold.  

Jeg er et bevægeligt system. Historien er som et rodnet, der er med til at definere mit dannede jeg. Grid’et ligger som en fastlåst struktur, der skaber orden. Men den manglende bevægelsesfrihed er mig til både frustration og vrede.” – Lea