1-årigt overbygningsprogram

Anne Marie Carl-Nielsen program for monumental og bygningsintegreret kunst

Programmet er for dig, som interesserer sig for skulptur, monumental- og bygningsintegreret kunst, og som ønsker at kunne udføre og projektlede professionelle kunstneriske opgaver inden for området.

Ansøgningsfrist d. 3. august midnat (dansk tid)  deadline udskydes til mandag d. 8. august midnat (dansk tid)

Med støtte fra Anne Marie Carl-Nielsens legat har det Fynske Kunstakademi etableret et nyt program for monumental og bygningsintegreret kunst. Forløbet er et 1-årigt forsøgsprogram rettet mod overbygningsstuderende, gæstestuderende og professionelle billedkunstnere, der ønsker at fordybe sig eller efteruddanne sig inden for området.

Programmet er et praksisbaseret forløb, der følger den kunstneriske og praktiske proces omkring realiseringen af et færdigt værk til det offentlige rum. En proces der går fra idé, stedsspecifikke analyser og overvejelser, udarbejdelse af projektforslag og formidling af projekt til realisering af det færdige projekt i form af et monument, bygningsintegreret eller offentligt tilgængeligt, tredimensionelt værk.

Udgangspunkt for programmet er arbejdet med den klassiske skulptur og dens rolle i det offentlige rum, samt de dertilhørende kontemporære kunstneriske, kulturelle og politiske diskurser.

Den praktiske undervisning vil bl.a. blive udbudt i samarbejde med Skulpturstøberiet i Svendborg og understøttet af undervisning i relevant kunstnerisk, kunsthistorisk, arkitektonisk og kritisk teori, sådan at de studerende opnår de kunstneriske færdigheder samt den kritiske og organisatoriske viden, der er nødvendig for at kunne realisere monumentale værker, bygningsintegreret kunst og offentlige udsmykninger på et professionelt niveau.

Programmet kombinerer praktisk undervisning og individuel vejledning med seminarer, forelæsninger, og gruppekritik. Studiet er tilrettelagt sådan at både dansk-, nordisk- og engelsktalende studerende kan følge programmet. Undervisningen er gratis, men man må påregne en vis egenbetaling af materialer.

Programmet vil omfatte følgende elementer:

  • Projektbeskrivelse og præsentation.
  • Kontekst og stedsspecifik analyse.
  • Proces og beslutning – bygherre, kommune, brugere.
  • Projektering af værket – holdbarhed, levetid og regler.
  • Økonomistyring og budgettering.
  • Udførelse af værket.
  • Aflevering og vedligeholdelse

Programmet er et 1-årigt fuldtidsstudium normeret til samlet 60 studiepoint. Et studiepoint er ækvivalent med arbejdsmængden i ECTS.

For at blive optaget på programmet kræves det at ansøgere, studerende eller gæstestuderende har gennemført mindst en 3-årig bachelorgrad i billedkunst eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelse, der omfatter fag, emner eller emnegrupper, hvoraf mindst 80 studiepoint eller ECTS er relateret til og relevant for studieprogrammet.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovenstående.

Programmet er en del af Det Fynske Kunstakademis 2-årige overbygning, og uddannelsen er su-berettiget.

Er du gæste- eller udvekslingsstuderende, og er din uddannelse godkendt til SU, kan du beholde din SU under forløbet.

Hvis du ønsker at tage programmet som en efteruddannelse, er du ikke berettiget til at modtage SU og må selv søge fondsmidler eller anden finansiering.

Optagelse

Torsdag d. 9. juni 2022 åbner Det Fynske Kunstakademi op for ansøgninger til Anne Marie Carl-Nielsen program for monumental og bygningsintegreret kunst med opstart 1. oktober 2022.
Ansøgningsdeadline er onsdag den 3. august 2022, midnat (dansk tid). Deadline er udskudt til mandag d. 8. august midnat.

Optagelse betinges af, at man har en 3-årig kunstnerisk uddannelse svarende til en opnået BA-grad fra et andet kunstakademi eller tilsvarende uddannelse. Endvidere fremsendes værkeksempler for anmodning om optagelse.

Du kan læse mere om guidelines for optagelse og link til ansøgningsformularen her. Og i FAQ har vi samlet spørgsmål og svar på de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet.
Du er også velkommen til at rette henvendelse til vores administration i tidsrummet mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00. E-mail: info@detfynskekunstakademi.dk
NB: Bemærk venligst at Administrationen er lukket i juli.