Anne Marie Carl-Nielsen program for kunst i offentlige rum

 

Anne Marie Carl-Nielsen program for kunst i offentlige rum
1-årigt overbygnings /efteruddannelsesprogram

Programmet er for dig, som interesserer sig for skulptur, installation, stedsspecifik, bygningsintegreret og offentlig kunst, og som ønsker at opbygge indsigt og erfaring i forhold til at kunne udvikle og realisere kunstneriske opgaver inden for området.

Undervisere i 2022/23 og 2023/24: kurator, Francesca Astesani og kunstner, Marie Lund samt gæstelærere og forelæsere.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 23. april 2024, midnat (dansk tid).
Samtaler finder sted tirsdag d. 14. maj 2024.

Med støtte fra Anne Marie Carl-Nielsens Legat har det Fynske Kunstakademi etableret et nyt program for kunst i offentlige rum. Forløbet er et 1-årigt program rettet mod overbygningsstuderende, udvekslings- og gæstestuderende samt professionelle billedkunstnere, der ønsker at fordybe sig eller efteruddanne sig inden for området.

Udgangspunkt for programmet er at arbejde med kunstens positioner i offentlige rum; det potentiale, der ligger i at lade kunst indgå i tætte relationer med specifikke kontekster, og de særlige formelle, praktiske, sociale og etiske forhold der her gør sig gældende.

Programmet er et teoretisk og praksisbaseret forløb, der opbygger viden om, og kompetencer til at udvikle og realisere stedsspecifikke kunstprojekter og kunst i offentlige rum.

Den teoretiske del vil gennem læsning, research og samtale, og i forhold til relevante kontemporære kunstneriske, kulturelle og politiske diskurser, undersøge og udvide forståelsen af feltet for stedsspecifik kunst og kunst i offentlige rum.

I den praksisbaserede del vil programmets deltagere udvikle og realisere egne kunstværker i offentlige rum, i et forløb der gennemgår og artikulerer forskellige stadier af et kunstnerisk projekt, fra idé, stedsspecifikke analyser, udarbejdelse af projektforslag, til realisering, installering og formidling af det færdige projekt. I 2022/23 udviklede og installerede programmets deltagere stedsspecifikke værker i Odense by – (se www.walkers.place), og i 2023/24 arbejder programmets deltagere på værker til Risingskolen og Borgernes Hus.

Programmet kombinerer teoretisk og praktisk undervisning med individuel vejledning, gruppekritik, forelæsninger, workshops, ekskursioner med både programmets faste undervisere og andre kunstnere, arkitekter, kuratorer, producenter samt andre fagligheder.

Programmet er et 1-årigt fuldtidsstudium normeret til samlet 60 studiepoint. Et studiepoint er ækvivalent med arbejdsmængden i ECTS. Undervisningen foregår på Det Fynske Kunstakademi i Odense.

For at blive optaget på programmet kræves det at ansøgere, studerende eller gæstestuderende har gennemført mindst en 3-årig bachelorgrad i billedkunst eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelse, der omfatter fag, emner eller emnegrupper, hvoraf mindst 80 studiepoint eller ECTS er relateret til og relevant for studieprogrammet. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovenstående.

Programmet er en del af Det Fynske Kunstakademis 2-årige overbygning, og uddannelsen er SU-berettiget. Er du gæste- eller udvekslingsstuderende, og er din uddannelse godkendt til SU, kan du beholde din SU under forløbet. Hvis du ønsker at tage programmet som en efteruddannelse, er du ikke berettiget til SU og må selv søge fondsmidler eller anden finansiering.

Studiet er tilrettelagt sådan at både dansk-, nordisk- og engelsktalende studerende kan følge programmet. Undervisningen er gratis, men man må påregne en vis egenbetaling af materialer samt udgifter til transport.

Optagelse
Mandag d. 5. februar 2024 åbner Det Fynske Kunstakademi op for ansøgninger til Anne Marie Carl-Nielsens program for kunst i offentlige rum med opstart 1. september 2024.

Ansøgningsdeadline er tirsdag d. 23. april 2024, midnat (dansk tid).

Optagelse betinges af, at man minimum har en 3-årig kunstnerisk uddannelse svarende til en opnået BA-grad fra et andet kunstakademi eller tilsvarende institution. Endvidere fremsendes værkeksempler for anmodning om optagelse.

Du kan læse mere om guidelines for optagelse og link til ansøgningsformularen her

Du er også velkommen til at rette henvendelse til vores administration i tidsrummet mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00. E-mail: info@detfynskekunstakademi.dk

Se endvidere: Studieordning for Anne Marie Carl-Nielsen program for kunst i offentlige rum