Bestyrelsen

Poul W. Falck, formand

Kurt Klaudi Klausen, professor, Director of MPM Institut for Statskundskab

Iben Lindhart, advokat og partner i Ellebye Advokater

Eva Fatum, udpeget af Odense Byråd

Henrik Plenge Jakobsen, billedkunstner

Lasse Marker, partner i konsulentbureauet Rasmussen & Marker

Barbara Læssøe Stephensen, retoriker, debatør og foredragsholder

Kristine Kemp, billedkunstner, DFK professor

Jonas Kjeldgaard Sørensen, studenterrepræsentant

Simon Fiil Linnemann, studenterrepræsentant