Akademiet

Det Fynske Kunstakademi er en 5-årig videregående billedkunstnerisk uddannelse.

Uddannelsen ved Det Fynske Kunstakademi er statsanerkendt og SU-berettiget og sigter mod at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau.

Det Fynske Kunstakademi er en selvejende institution beliggende i hjertet af Odense. Akademiet har status af videregående uddannelse og finansieres via driftstilskud fra Kulturministeriet, Odense Kommune og fundraising.

Omdrejningspunktet for Det Fynske Kunstakademi er det internationale fokus, den workshopbaserede undervisning og samarbejde mellem studerende på tværs af kunstneriske medier og studieår.

Skolen vægter den idé-baserede og samfundsengagerede del af samtidskunsten højt og samarbejder med en lang række kunst- og kulturinstitutioner i ind- og udland, ligesom vi prioriterer udveksling.

Uddannelsen ved Det Fynske Kunstakademi sigter mod at give de studerende det bedst mulige udgangspunkt for at udvikle en professionel og kritisk kunstnerisk praksis i en globaliseret verden.