Studiet

Det Fynske Kunstakademi er en højere læreranstalt, som tilbyder en længere videregående uddannelse i billedkunst af 5 års varighed, der har til formål
 at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau.

I tråd med det 20. århundredes nedbrydning af faggrænser indenfor billedkunsten, har Det Fynske Kunstakademi valgt ikke at have afdelinger eller lektorer indenfor specifikke tekniske og kunstneriske medier. Akademiet underviser ikke særskilt i traditionelle kunstneriske teknikker, men studerende kan arbejde i alle typer af billedkunstneriske medier og har adgang til vejledning og teknisk assistance i samarbejde med forskellige værksteder og institutioner i Odense.

Undervisningsformen på Det Fynske Kunstakademi består af en blanding af kollektiv undervisning og individuel vejledning. Vi praktiserer en høj grad af intern diskussion og kritik med det formål at træne den studerendes evne til at formulere sig i skrift og tale om eget værk. Vi vægter ligeledes international udveksling og samarbejde højt.

Undervisningen er bygget op af forskellige moduler og der arbejdes med specifikke undervisningsformer såsom workshops, projektundervisning og praksisgrupper.

Et studium på Det Fynske Kunstakademi er et fuldtidsstudium med omkring 50% atelierarbejde og 50% undervisnings- og projektarbejde. En stor del af undervisningen er obligatorisk, og de studerende skal opfylde det i studieordningen angivne minimum for undervisningsdeltagelse.

Se Studieordning for Det Fynske Kunstakademis Basisuddannelse  og Studieordning for Det Fynske Kunstakademis Overbygning for mere information.

Læs også Det Fynske Kunstakademis Ordensregler og Etiske Retningslinjer