Ledige stillinger

Det Fynske Kunstakademi søger en billedkunstner til et deltidslektorat til Akademiets nye Anne Marie Carl-Nielsen program for monumental og bygningsintegreret kunst.

Ansøgningsdeadline d. 1. juni 2022 kl. 12.00 middag. Ansøgningsfristen er passeret

Det Fynske Kunstakademi søger en billedkunstner til et deltidslektorat til Akademiets nye Anne Marie Carl-Nielsens program for monumental og bygningsintegreret kunst.

Vi søger en professionel, anerkendt billedkunstner med viden om og erfaring med at arbejde med udsmykninger i stor skala, bygningsintegreret kunst og skulptur i det offentlige rum – samt evner til at videreformidle denne viden og praksis.

Vi forventer, at du har dokumenteret praktisk erfaring med og teoretisk viden om området, samt viden om arkitektur og de samfundsmæssige spørgsmål, som arbejdet i det offentlige og ikke-traditionelle kunstrum stiller.

Monumental og bygningsintegreret kunst opleves af en stor del af befolkningen i det offentlige rum og i andre fælles, sociale rum. Rum, der ofte står i modsætning til traditionelle kunstinstitutioner som museet, galleriet eller det kunstnerdrevne udstillingssted.

Samtidig spiller monumental og bygningsintegreret kunst en væsentlig økonomisk rolle som indtægtskilde for mange billedkunstnere. Det gælder ikke mindst gennem ”Cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri”, der allokerer 1,5 % af de samlede håndværkerudgifter i statslige byggerier til kunstnerisk udsmykning. Denne type kunstnerisk arbejde indebærer dog særlige praktiske udfordringer, produktionsmæssige omstændigheder og kunstneriske problemstillinger. Det er hvad Anne Marie Carl-Nielsen program for monumental og bygningsintegreret kunst fokuserer på.

Programmet er et 1-årigt forløb for overbygningsstuderende eller efteruddannelse for professionelle billedkunstnere. Vi forestiller os et praksisbaseret program med udgangspunkt i en skulpturel praksis, dens rolle i det offentlige rum og de dertilhørende færdigheder og kontemporære diskurser. Den praktiske undervisning vil blive tilbudt i samarbejde med Skulpturstøberiet i Svendborg og understøttet af relevant kunstnerisk, kunsthistorisk, arkitektonisk og teoretisk undervisning. Det skal sikre, at deltagerne opnår de praktiske færdigheder såvel som den nødvendige viden og kritiske sans, der er nødvendig for at kunne realisere monumentale værker og udsmykninger på højeste niveau.

Som lektor ansvarlig for Anne Marie Carl-Nielsen program for monumental og bygningsintegreret kunst er din opgave – i samarbejde med fakultet og akademiets ledelse – at udvikle det 1-årige program. Det vil desuden være dit ansvar selvstændigt at lede hele programmet.

Stillingen er således delt mellem undervisning og programledelse, og som lektor og leder af programmet har du det primære ansvar for undervisning, vejledning og tilrettelæggelse af denne.

Vi ser derfor gerne, at du både har undervisningserfaring på tilsvarende niveau samt en form for ledelseserfaring. Og så skal du selvfølgelig have mod på og lyst til at undervise og vejlede de studerende med udgangspunkt i hver deres individuelle praksis. Det kræver, at du har indsigt i og erfaring med samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisser i det hele taget.

På den baggrund forventer vi, at du igennem forløbet gør de studerende klar til at arbejde med monumentale, offentlige udsmykninger og bygningsintegreret kunst i en professionel sammenhæng.

Organisation

Det Fynske Kunstakademi er en 5-årig videregående billedkunstnerisk uddannelse med en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygning. Akademiet har ca. 60 aktive studerende. Uddannelsen er statsanerkendt og SU-berettiget og sigter mod at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau.

Akademiet er en lokal forankret institution med et internationalt orienteret udsyn. Som en mindre institution vægter vi samarbejde og et tæt fagligt fællesskab højt, således at vi agilt og effektivt kan respondere på de faglige muligheder og udfordringer, vi møder.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen gælder for en 10 måneders periode fra 15. august 2022 til 15. juni 2023 med mulighed for forlængelse. Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på Statens område – trin 1-8 , nyt lønsystem. Eventuelle tillæg, herunder funktionstillæg forhandles individuelt.

Stillingen er en deltidsstilling på 20% hvilket svarer til én dag om ugen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Kvalifikationer:

Det forventes, at ansøger har:

  • en billedkunstnerisk uddannelse fra et anerkendt dansk eller internationalt kunstakademi, f.eks. Det Fynske Kunstakademi, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller en tilsvarende undervisningsinstitution.
  • en markant billedkunstnerisk praksis indenfor tredimensionel kunst og et artikuleret vidensgrundlag.
  • dokumenteret praksisbaseret erfaring med monumental, udsmykning og bygningsintegreret kunst samt viden om feltet.
  • undervisningserfaring på akademi-niveau samt velreflekterede overvejelser angående egen rolle i en undervisningssammenhæng.
  • ambitioner for undervisning og mod til at medvirke til udviklingen af fremtidens kunstuddannelse.
  • en relevant form for administrativ – eller ledelseserfaring.

Ansøger skal desuden skal tale og skrive flydende dansk eller et andet nordisk sprog samt tale og skrive engelsk.

Ansøgningen skal skrives et nordisk sprog eller engelsk og indeholde:

En redegørelse for ansøgers vidensgrundlag og kendskab til samtidskunstens og udstillingens metoder og praksisser.

En redegørelse for ansøgers kompetencer, viden og arbejde indenfor området.

Dokumenteret billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og cv).

Ansøgers idéer og ambitioner for undervisning og udvikling af programmet.

Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring fra videregående kunstnerisk uddannelse.

Materialet i form af en motiveret ansøgning på maximalt tre normalsider, plus portefølje og CV samt eventuelle bilag sendes per e-mail senest d. 1. juni kl. 12.00 til: jg@detfynskekunstakademi.dk
Mærk emnefeltet ”lektor”

Ansøgningen, bilag og portefølje må samlet max fylde 5 MB. Ansøgningen, bilag samt portefølje skal fremsendes som pdf-filer på e-mail. Andet materiale, herunder kataloger og andet fysisk materiale, henvisninger til hjemmesider etc. kommer ikke i betragtning.

Alle ansøgere modtager en bekræftelse på e-mail, så snart ansøgningen er modtaget og senest d. 2. juni kl. 12.00. Kontakt os venligst hvis ikke du modtager en bekræftelse på modtagelse.

Ansøgere som indkaldes til samtale vil blive kontaktet primo juni per mail eller telefon.
Samtalerne finder sted d. 24. juni 2022

Vi anbefaler, at alle ansøgere orienterer sig i Det Fynske Kunstakademis studieplan mm, som kan downloades her på vores hjemmeside: www.detfynskekunstakademi.dk

For praktiske spørgsmål vedrørende ansøgningen kontakt venligst:
Administrationschef Jonna Greve Edlefsen
Tel: +45 66111288
E-mail: jg@detfynskekunstakademi.dk

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt venligst:
Rektor Kristine Kern
Tel: +45 2628 9996
E-mail: k.kern@detfynskekunstakademi.dk