Studieordning

Her kan du finde Det Fynske Kunstakademis Studieordning for Basisuddannelsen
I studieordningen finder du alle informationer om akademiet, undervisning, mødepligt og lignende.