Studieordning

Her kan du finde Studieordningerne for Det Fynske Kunstakademis Basisuddannelse (1.-3. år) og Det Fynske Kunstakademis Overbygning (4.-5. år) samt vores 1-årige overbygningsprogram Anne Marie Carl-Nielsen program for kunst i offentlige rum.

Studieordning for Det Fynske Kunstakademis Basisuddannelse

Studieordning for Det Fynske Kunstakademis Overbygning

Studieordning for Anne Marie Carl-Nielsen program for kunst i offentlige rum

I studieordningenerne finder du alle informationer om Akademiet, undervisning, mødepligt og lignende.