Studieordning

Her kan du finde Det Fynske Kunstakademis 2016-17 Studieordning
I studieordningen finder du alle informationer om akademiet, undervisning, mødepligt og lignende.