Studieordning

Her kan du finde Det Fynske Kunstakademis studieordning_2016-17
I studieordningen finder du alle informationer om akademiet, undervisning, mødepligt og lignende.