Erasmus

Det Fynske Kunstakademi er del af Erasmus+
Som led i deres uddannelse har studerende på DFK mulighed for at studere 2-12 måneder i et andet europæisk land med støtte fra Erasmus+.

Erasmus-støtte er afhængig af, at DFK og den valgte værtsinstitution har indgået en gensidig aftale om at ville samarbejde om aktiviteter som studenter- og lærermobilitet.

Erasmus Charter_2021-27

Erasmus Policy Statement