Udveksling

Det Fynske Kunstakademi modtager udvekslingsstuderende fra kunstakademier i ind- og udland for et eller to semestre.

Ansøgningsfrist for udveksling i forårssemestret 2022: 1. november 2021.
Ansøgningsfrist for udveksling i efterårssemestret 2022: 1. april 2022.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Et portfolie med værk-eksempler på DVD, CD-ROM eller papir
  • Skriftlig motivation for hvorfor du ønsker at udveksle til Det Fynske Kunstakademi. Det motiverede statement skal skrives på engelsk.
  • Angivelse af præcis tidsperiode for den ønskede udveksling
  • CV
  • E-mail, adresse og tlf. nr.

Alle ansøgninger om udveksling vurderes og afgøres af Det Fynske Kunstakademis lærer- kollegium på baggrund af den fremsendte ansøgning. Det forventes af alle ansøgere, at de taler, læser og skriver engelsk, og at de har bestået mindst et års studier på egen uddannelsesinstitution.

Bemærk at udvekslingsophold ikke berettiger til optagelse eller videre studier på Det Fynske Kunstakademi.

Ansøgninger sendes til:

Det Fynske Kunstakademi
Jernbanegade 13
5000 Odense C
Mrk. ”Udveksling”