Afgang 2015

Jacob Morell
The Shield of Perseus

Udgangspunktet for filmen The Shield of Perseus er det nu nedlagte Regan Vest, en atomsikret bunker, de danske myndigheder opførte i 1960’erne som opholds- og arbejdssted for regeringen og kongehuset i tilfælde af krig. Anlægget er en underjordisk miniby placeret 60 meter under jorden i Rold Skov i Jylland, som ud over beboelsesfaciliteter bl.a. rummer et konferencelokale, en lægevagt og en radio- og politistation. Morell er interesseret i de genstande, dette anlæg er indrettet med, og de forestillinger om national og kulturel identitet, der knytter sig til udvalget af møbler, dekorative objekter, litteratur og film. Lydsiden er uddrag af musik, som DR’s nødradiostation skulle sende i tilfælde af krig for at berolige befolkningen mellem nyhedsinformationerne. I arbejdet med værket har Morell været optaget af betydningen af alt dette – hvis en atomkrig udraderede alt andet, hvad ville dette eftermæle sige om os?