Afgang 2016

Levin Gjernals
Centrering
Ask, jern

Værket Centrering tager udgangs­punkt i bogen Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener?) fra 1904 – 5 af den østrigske tænker og grundlægger af antroposofien, Rudolf Steiner (1861 – 1925). Steiner beskriver her blandt andet, hvordan mennesket gennem meditation har mulighed for at erfare en højere visdom i verden og hermed kan medvirke til en frisættelse af ikke blot individet men af alt levende. Levin Gjernals arbejder med grundige undersøgelser af især helt basale materialer fra naturen såsom træ og ler. Værkerne udfolder sig i en videnskabelig og filosofisk tilgang til såvel selve materialet som til kulturhistorie og antroposofi. Drejningen af asketræet i Centrering er således at anskue som en art oversættelse af den tænking man møder i Steiners bog – en oversættelse som Levin har skabt i et materielt samspil med træet.