Afgang 2024

Plants breathe without lungs
film 10:30 min.

EFT: trace I
88 x 51 cm
Glas og stål

EFT: trace II
110 x 88 x 20 cm
Glas, stål og epoxy