Afgang 2019

Heidi Nicolaisen
More Land
Skulpturel installation 

Værket More Land er en skulpturel installation, som er optaget af at skabe et ikke-lineært rum, der er simpelt komponeret af farve, teksturer og former. More Land opbygger gennem disse forskellige elementer en temporal beskrivelse og tilbyder dermed en måde at tænke fiksering, hærdelse, rytme og selv-relation på i lyset af en digital og nedarvet kontekst. Værket spørger ind til, hvad det betyder at være arvtagere til et historisk bundet følelsesmæssigt mønster, og hvordan vi relaterer til, at kilden til vores nuværende affektive strukturer i højere og højere grad er bundet op på teknologisk konfigurerede processer.

Heidi Phoebe Nicolaisen arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, ny materialisme og sprog. I sin objektorienterede praksis navigerer, overfører og udvikler Nicolaisen ideer, der er hentet fra litteratur, filosofi og kulturteori, og er optaget af, hvordan forskellige materialer og objekter relaterer til og reagerer på hinanden på et formalistisk såvel som semiotisk plan. I Nicolaisens værker tænkes det materielle både i det digitale og fysiske rum, og gennem et installatorisk greb, der har afsæt i affektstudier, teknologi og digitalt liv, beskæftiger hun sig med, hvorledes ét objekt i samspil med et andet kan agere rumligt som en performere og producere viden og affekt.