Afgang 2014

Luise Sejersen
Room for faith

Med udgangspunkt i 9 interviews med en række forskellige personer undersøger Luise Sejersen, hvad det vil sige at sætte ord på sin egen tro. Stemmerne i lydmontagerne fortæller individuelle, personlige historier om det at være et troende menneske. Det inderlige og private lægges frem for at give den enkelte stemme plads i det kollektive rum. Værket åbner for muligheden af at andre kan spejle sig i overvejelserne og dermed opnå forståelse for sin egen og andres spiritualitet.