Afgang 2015

Jona Borrut
The Mother Project

Omdrejningspunktet for The Mother Project er to former for kommunikation henvendt til kunstneren – hendes egen søns uforståelige pludren og hendes mors jævnlige e-mails. Borrut har behandlet disse to kommunikationsformer som data og foretaget forskellige analyser af den. I arbejdet med at prøve at forstå sammenfaldet mellem disse to sproglige systemer har Borrut benyttet sig af metoder, der har resulteret i forskellige typer visuelle registreringer og kortlægninger. Borruts oversættelse af de to sprogsystemer til analyserbar data skaber et nyt system, en ny kode, der også må lades med betydning for ikke blot at forblive abstrakte tegn. Dette paradoks peger på, hvordan virkeligheden konstant undslipper vores positivistiske tilgang til at begribe den.