Afgang 2014

Christian Bang Jensen
Den hvide doktor

Værket tager udgangspunkt i en stensamling samlet af den excentriske læge A.F. Lassen, der gik under navnet ‘Den hvide Doktor’. Han var passioneret samler og tog imod stenøkser som betaling for hans lægegerninger. Størstedelen af stenene blev samlet i årene 1830-50. De blev optaget i Fyns Stiftsmuseums samling i 1871 og er med fusionen af Brandts i dag overdraget til Odense Bys museer. Kunstneren blander økser fra magasinerne med sin egen samling af værker og genstande. Ideen om at samle, at skrive historie med fundne genstande, aktiveres ved at sidestille disse forskellige objekter. Hvad vil det sige at skabe ophobninger, hvilke nye fortællinger og nye indbyrdes historier dukker frem?