Afgang 2015

Sara Plinius
Beat

I arbejdet med Beat har Sara Plinius været interesseret i traumet som en psykisk skade og de konsekvenser, det har for mentale og fysiske evner. Frem for udelukkende at betragte traumet som en menneskelig emotionel tilstand har Plinius overvejet, om også objekter kan blive traumatiserede, som en reaktion på voldsomme oplevelser og overgreb. Beat udgøres af fem skulpturer i gennemfarvet akryl, der forestiller løbende ben i størrelsesforholdet 1:1. Gennem skulpturernes indbyrdes relation og materialemæssige betingelser undersøger Plinius, hvordan vi kan tænke grænseoverskridelser og tilknytning i forhold til objekter, og spekulerer over, hvordan vi kan forstå effekterne, de menneskelige handlinger har på omgivelserne.