Afgang 2018

Anna Weber Henriksen
Landskabsforme
Processuel installation bestående af jord, faner, noter, fotografier, kort og feltarbejde

“I min søgen efter landskaber, udforsker jeg mikro-matrikler, i området omkring Brandts 13 /matr. nr. 1281. Jeg går langs de gule fortove for at finde de bløde punkter, der er blottet for asfalt, beton eller tegl. Det kan eksempelvis være i bebyggelsers mellemrum, i cirkulære bede, under frostsprængt beton, eller der hvor rødder giver et smugkig under fliserne. Der stoppes op og stedets placering, form og karakter kortlægges, hvorefter min bevægelse fortsætter – fra gadeplan op i museumsbygningen. Jeg følger den indre topografi af nutids-geologi op til 1. sals repos, hvorfragmenterne forenes og eftersøgningen af landskabet fortsætter.” – Anna