Afgang 2016

Anders Christian Eriksen
Squinting at what appears to be almost there

Der er umiddelbart ingen svar i Anders Christian Eriksens kunst. I stedet drejer det sig her om at lade verden forblive åben og at lade den proces han arbejder med forblive uafsluttet. Tegningen og collagen er et af de udtryk hvorigennem denne potentielt uendelige undersøgelse kan foregå og en collage kan sagtens fortsætte ud over sit eget udgangspunkt og brede sig over tid og rum. I værket, Squinting at what appears to be almost there, ses en række eksempler på denne aldrig afsluttede verden, der på samme måde undlader at giver svar: abstrakte og glatte værktøjslignende objekter; et hjemmesyet forklæde med tryk af en række madvarer; farvede og tegnede geometriske objekter med små fotoprints af fuglehoveder med knækkede næb. Værket vakler mellem nonsens og den eksistentielle undersøgelse det implicit er, når man beskæftiger sig med hvordan mening dannes. Man må knibe øjnene sammen for at kunne se klart. Og de betydninger der potentielt skabes imellem værkets elementer er lige så uendelige som kunstnerens åbne proces.