Afgang 2019

Magnus Fischer Vind
MÅSKE EN HELT NORMAL REAKTION, Svar 1-10
Xerox / papirlitografiske tryk

MÅSKE EN HELT NORMAL REAKTION er en serie xerox/papirlitografiske værker, baseret på en dechifrering af en “fejlkode”, en slags opstand i produktionen af et andet grafisk værks tilblivelse. Et digitalt laserprint bliver scannet, bearbejdet og laserprintet igen, inden det til sidst monteres på en kobberplade og derefter behandles som en litografisten med gummi arabicum, trykfarve og tryk.
Dualismen i værkerne, både hvad angår materialitet og udtryk, antyder en mellemhed. En tilstedeværelse imellem maskine, menneske, fortid, fremtid, det digitale og analoge, sorte og hvide, olien og vandet, vådt og tørt. De tegn og symboler, der former sig i de ti værker, synes at tale i tunger. De frasiger sig at blive kategoriseret som det ene eller det andet, men insisterer samtidig på at være noget på trods. Mellem magien og rutinen findes måske virkeligheden.

Magnus Fischer Vinds praksis fokuserer på fotografi, tryk, print og grafik, og han har i flere tidligere værker beskæftiget sig med kommunikation, der undersøges som en nedbrudt semiotisk struktur. Vind er interesseret i det mellemrum, der på forskellig vis dannes, når kommunikation går i opløsning eller bryder sammen, og som kendetegner en udveksling af information mellem objekter, hvor intet er fastlåst og derfor konstituerer alternative kommunikative grænseflader.