Afgang 2019

Nina Helledie
Where it all started – Contraction –
Fyrtårn / The silent noise – When everything stops, what is left?
Vægmaleri, skulptur, teaterforestilling

Værkerne Where it all started og Contraction tager afsæt i et menneskeskabt miljø, der på tiltagende vis invaderer vores liv. Med fokus på de kropslige og psykologiske følger af den støj, stress og spænding, der kommer af en konstant informationsstrøm og en adspredt online-tilstedeværelse, belyser værkerne en ydre og indre stilhed, som hele tiden forstyrres af urovækkende spænding eller støj på linjen. I salen henfører vægmaleriets prikteknik os til den tidslighed, der ligger i produktionen af værket, hvorigennem det modsætter sig denne stress, samtidig med at mobilen af jern sammentrukket roterer om sin egen akse. Sammen indkredser de den stillestøj, de fleste af os kender alt for godt. Fejlene i systemet diagnosticeres, og stilheden belyses, ikke som en tomhed, men som en potentiel måde at finde forløsning på.

Nina Helledie beskæftiger sig i sin kunstneriske praksis med kroppen og sindet og den ambivalens, der ligger i deres funktionelle og dysfunktionelle forhold. Helledie arbejder primært med installation, performance, skulptur og tegning, hvor hun over en årrække har udviklet en teknik, og har produceret værker bestående af prikker i organiske former på papir og væg, der materialiserer støjen, og dermed også fraværet af stilhed, som et fænomen og en tilstand, der i stigende grad karakteriserer det moderne liv.

Som en del af projektet vises forestillingen Fyrtårn / The silent noise – When everything stops, what is left? d. 19.06 – 21.06.2019 på Teater Momentum i Odense.