Afgang 2016

Svend Bager
Electrochemical potential of 150 Poplartrees
Poppeltræer, ledning, boost-converter, LED, multimeter, potentiometer

Svend Bager undersøger i sit værk Electrochemical potential of 150 Poplartrees, forbindelsen mellem natur, kultur og teknologi. 150 poppeltræer er plantet i kasser på udstillingsstedets monumentale og klassicistiske balkon. Herfra udføres et forsøg der prøver at klargøre om effekten af det elektrokemiske potentiale, der kan høstes fra poppeltræerne er stort nok til få en diode til at lyse op. Det elektrokemiske potentiale bliver skabt fra transporten af blandt andet kalium, calcium og klorioner op gennem træernes stamme og ved forskydningen af elektroner der bevæger sig som elektriske signaler i de yderste levende lag af træerne. Samtidigt undersøger installationen, i sit samspil med arkitekturen, relationen mellem naturen og de rum vi kulturelt har etableret til visningen af kunst.

I sit arbejde er Svend Bager generelt optaget af de æstetiske og praktiske dimensioner af det videnskabelige og kunstneriske eksperiment, der, for ham, udgør en utopisk metode til at ændre opfattelsen af den måde hvorpå, vi lever vores liv. Eksperimenterne er således en måde at spørge til hvordan vi tillægger videnskaben værdi.