Afgang 2023

Sunbit bouillon (cuboidal and crumbling), 2023
Elina Bergmark Wiberg
Skulptur-gruppe i aluminiumsfolie og lim

Med en post-konceptuel tilgang og interdisciplinære metoder udforsker jeg forestillinger om værdi, økonomi og livssystemer. Mit arbejde inddrager hverdagsmaterialer, fundne genstande og skabte komponenter, der fungerer som valutaer, hvis kursværdi afhænger af sociokulturel kontekst. Jeg undersøger tidsligheden såvel som holdbarheden og levedygtigheden af almindelige objekter og værensformer. Med denne tilgang ser jeg kunstværker som noget, der kan samles, udveksles, vedligeholdes og til sidst slides op.

Sunbit bouillon (cuboidal and crumbling) er en meditation over metallets egenskaber og evne til at reflektere og beskytte andre materialer. Metal kan både fungere med sin egen fortælling, men også agere som et spejl, der reflekterer forvrængede billeder af sine omgivelser. Værket bruger aluminiumsfolie som materiale, hvilket har en kort holdbarhed, og leger med foliens familiære kvaliteter. Med udgangspunkt i en gruppe nedslidte køkkenelementer på randen af kollaps udforsker Sunbit bouillon (cuboidal and crumbling) ideen om en genstand, der skifter ham.

Elina Bergmark Wiberg, maj 2023