Afgang 2016

Emil Linnet
Humans activate dust
Støv, sensor, væg, motor, jernrør, projekter, mikroskop

Værket Humans activate dust er en installation, der undersøger det helt grundlæggende spørgsmål: hvad konstituerer et billede? Samtidigt undersøger værket, hvad der sker, når noget ellers værdiløst formidles som kunst og præsen­teres i kunstens rammer. Linnet har samlet støv fra udstillingsrummene på Brandts 13 og forstørrer det op i installationens kliniske omgivelser, hvor støvet først bliver til et billede og dernæst til kunst i mødet med beskueren.

Emil Linnet strækker og undersøger kunstens ydre afgrænsning i sin praksis, der trækker på relationelle og konceptuelle strategier. Han undersøger i sine installationer, hvordan det er i mødet med institutionen (museet, galleriet etc.), at kunsten får sin værdi, men at mødet med beskueren er helt væsentligt for, at kunstens betydning og kritiske potentialer kan udfoldes overhovedet.