Afgang 2016

MYRKR (Alaya Riefensthal, Sara Troense, Jullie Hjetland)
MØRKE
Lyd, 20:00 min, loop – sang ved vokalgruppen IKI

Hvordan lyder mørket? I udstillingen præsenterer Alaya Riefensthal og kunstner-fællesskabet MYRKR en tværæstetisk bearbejdning og undersøgelse af mørket som fænomen. I mødet mellem forskning og hverdags­erfaringer udforskes mørket i en fortættet installation af stemning og lyd, der trækker veksler på scene- og lyd-kunsten som kunstneriske genrer. På ferniserings­aftenen høres 10 min. lydcollage bestående af interviews med personer, der befinder sig i mørke, eller som fagligt beskæftiger sig med begrebet. Herefter afsynger improvisationskoret IKI en musikalsk fortolkning af det som fortælles om – og i – mørket. Optagelsen af den improviserede sang kan høres i installationen i resten af udstillingsperioden i et samspil mellem toner, lyd og mørke. En række lydvandringer med start fra Brandts 13 udgør et yderligere lag i værket.

MYRKR består af radiodokumentarist Sara Troense, billedkunstner Alaya Riefensthal og musiker Jullie Hjetland