Afgang 2016

Katrine Skovsgaard
(I)

Hvordan ser en ellers ubegribelig, fysisk smerte ud? Katrine Skovsgaard har skabt værket (I) på baggrund af samtaler med mennesker, der alle har kroniske smerter. Samtalerne har ført til en proces af kunstnerisk medskabelse, hvor Skovsgaard først har taget fotografiske portrætter, som er printet på silke-tekstil i størrelsesforholdet 1:1. Dernæst har den portrætterede malet en fri repræsentation af sin smerte på sit eget portræt. Skovsgaard undersøger, om visualisering af smerte har et empati-generende potentiale; om synliggørelse kan skabe en intuitiv forståelse mellem mennesker. Værket sætter dermed fokus på – og ikke mindst, skaber billeder af – et emne som ellers er usynligt og tabuiseret. Helt grundlæggende spørger værket til det altoverskyggende, kreerende kunstnersubjekt når Skovsgaard indgår i kollektive kunstneriske processer og frasiger sig dele af den æstetiske billeddannelse. Værket udvides i en række samtaler og workshops (se eventplan for detaljer).