Afgang 2018

Rasmus Myrup

Homo Homo Ergaster (Surprise Kiss)
Tørpastel på papir, speciallavet indramning

Homo Homo Neanderthalensis and Sapiens (In the Field)
Grafit på papir, speciallavet indramning

Homo Homo Erectus (Forest Fuck)
Tørpastel på papir, speciallavet indramning

Homo Homo Habilis (In The Surf)
Tørpastel på papir, special indramning

Homo Homo Love Nest Diorama
Jord, mos, rensdyrskind, ben, sten, rav, pels, skaller, planter og andre materialer.

“Homo Homo”-værkerne viser kærlighed og sensualitet mellem medlemmer af vores evolutionære hominid-familie af samme køn. Jeg ser forhistorien som lige så foranderlig som fremtiden, siden tusinder, hvis ikke millioner af år kan forandres radikalt med blot en ny opdagelse eller en ny analyse. Neandertalere lavede kunst og selv Homo Ergaster mestrede brug af ild…

For mig er menneskets oldtid, i al sin foranderlighed, den potente og labile basalt som vores livs kontinenter driver rundt på. Den dybe fortid har potentiale til ikke blot at informere os om hvad der er foregået, men, i sine hypoteser, afsløre hvordan vi samtidig opfatter vores samtid. Er åben og fri attitude angående hvem og hvordan mennesker elsker et tegn på fremskridt? Eller er det faktum at dette kan være et problem et produkt af moderne eller præmoderne social kontrol?

Jeg ser det sådan her: Selvfølgelig har to mænd eller to kvinder fundet ud af at elske hinanden inden nogensomhelst opfandt en stenøkse.” – Rasmus