Afgang 2016

Kamilla Askholm Jørgensen
Elements of fear and borders
Eg, moseeg, havlyd (loop), tekst

Kamilla Askholm Jørgensen har til udstillingen skabt et rum for samtale, diskussion og refleksion. Her har hun placeret en bænk i egetræ, som følger rummets form og dermed danner en halvcirkel. Som en del af værket har Askholm Jørgensen spurgt omkring 150 mennesker med forskellig baggrund og nationalitet om deres forhold til begreberne ’frygt’ og ’grænser’ og de modtagne besvarelser hænger som citater i rummet hvor publikum ligeledes opfordres til at dele deres egne refleksioner – personlige og politiske – over de to begreber. Endvidere danner installationen ramme om et særligt program af to workshops, der på forskellig vis belyser temaet. Lydoptagelser af havet ligger som et auditivt lag i rummet og accentuerer menneskets relation til naturen som en potentiel forbundenhed, og som et element der er i konstant bevægelse, på samme måde som vores forhold til ordene ’frygt’ og ’grænser’ kan være. Se eventplan for detaljer vedrørende workshops i rummet.