Afgang 2014

Nick Nagel Bojesen
Passion

Lyd og tekst er omdrejningspunkter for værket Passion. En slags tekno-rytmer der ved høj volumen høres gennem hovedtelefoner. Parallelt med musikken består værket af en tekst, der i kontrast til den voldsomme lyd rummer et mere poetisk og følsomt univers. Teksten læses samtidig med at musikken fylder rummet med sin råhed. Lyd, lyrik og visualitet udgør et hele som en musisk udgivelse.