Open Call: dimittender og overbygningsstuderende

Dimittender og overbygningsstuderende fra Det Fynske Kunstakademi opfordres til kunstprojekt i Odense

I forbindelse med et stort, statsligt kontorbyggeri, som Bygningsstyrelsen er i gang med at realisere på Lerchesgade i Odense, inviteres dimittender og overbygningsstuderende fra Det Fynske Kunstakademi til et byde ind på et Open Call om i alt otte til ti vægudsmykninger i bygningen, der er tegnet af C.F. Møller Architects.

Der vil blive udvalgt et antal kunstnere, som inviteres til at udarbejde idéforslag. Det er forventningen, at de indsendte idéforslag realiseres til endelige værker, som skal være stedsspecifikke og respondere på bygningens kærneværdier: åbenhed, demokrati og ordentlighed. Og de skal henvende sig bredt til forskellige brugergrupper. De indsendte idéforslag vil blive bedømt på baggrund af, hvordan ønsker og krav imødekommes, læs mere herom på: OpenCall_Lerchesgade

Deadline: 18. august 2024