Solidarietserklæring

Det Fynske Kunstakademi vil gerne give plads til de studerendes stemme, og derfor deler vi deres solidaritetserklæring med deres studenter-kollegaer på Billedkunstskolerne.

—————————————————————————————

Efter afstemning blandt de studerende på Det Fynske Kunstakademi har et flertal af de studerende på skolen valgt at udforme en solidaritetserklæring til de studerende på det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler:

Vi, de studerende på Det Fynske Kunstakademi, erklærer solidaritet med alle de studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, der har oplevet utryghed og offentlig hetz i kølvandet på den omdiskuterede og aktuelle buste-happening. Medierne har fjernet fokus fra den langt vigtigere problematik; happeningens italesættelse af Danmarks koloniale historie, samt nutidens manglende kendskab til denne realitet og dermed den stadigt eksisterende strukturelle racisme i Danmark.
Strukturel racisme på danske uddannelsesinstitutioner mangler fokus. Vi ser en vigtighed i at italesætte dette i solidaritet med de studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademi og dermed bakke op om solidaritetserklæringen fra de studerende på Det Jyske Kunstakademi.
Strukturel racisme berører ligeledes os som studerende på Det Fynske Kunstakademi, hvorfor vi også selv ønsker at kigge indad og arbejde frem mod en anti-racististisk institution.
Med denne erklæring ønsker vi at bygge bro mellem de danske kunstakademier for at stå sammen i kampen imod strukturel racisme.