Det Fynske Kunstakademi søger kunstteoretiker – stillingen er besat

Det Fynske Kunstakademi søger kunstteoretiker

Det Fynske Kunstakademi søger en kunstteoretiker til planlæggelse og varetagelse af kunstteoretisk undervisning. Stillingen besættes for en fem-årig periode fra 15. september 2012 indtil d. 1. juni 2017. Stillingen aflønnes med 82.200 DKK årligt, hvilket svarer til 2, 5 times gennemsnitlig undervisning inkl. forberedelse og koordinationsmøder i studieåret, som på Det Fynske Kunstakademi går fra 1. oktober – 15. juni. Lønnen reguleres årligt med en procentsats svarende til Odense Kommunes.

Det Fynske Kunstakademi lægger vægt på en eksperimenterende tilgang til kunstteoretisk undervisning, og at al undervisning sigter mod at stimulere og udvikle den studerendes egen kunstneriske praksis.
Vi prioriterer derfor ansøgere, som evner at anvende forskelligartede undervisningsmetoder i formidlingen af historiske såvel som samtidige kunstteoretiske problemstillinger, således at disse gøres nærværende og relevante i forhold til de studerendes egen praksis. Vi tilbyder stor fleksibilitet i forhold til, hvordan undervisningen kan planlægges og opfordrer til invitation og inklusion af gæstende kunstnere og kunsthistorikere. Det Fynske Kunstakademi er en international uddannelse og har engelsk som undervisningssprog.

Vi forventer:

– At du er mag. art eller cand. mag i kunsthistorie, kunstteori eller tilsvarende

– At du har undervisningserfaring og meget gerne også yderligere kunstprofessionel erfaring i form af kuratering, musealt arbejde  eller lignende udenfor traditionelt undervisningsregi

– At du er pædagogisk ambitiøs og evner at formidle komplekse kunstteoretiske diskussioner på mange forskellige niveauer til studerende med vidt forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde

– At du kan undervise på engelsk

– At du har et indgående kendskab til den internationale samtidskunstscene og et solidt kunstfagligt netværk

– At du er samarbejdsorienteret, fleksibel og interesseret i at medvirke til den fortsatte udvikling af Det Fynske Kunstakademi i tæt samarbejde med rektor, studerende og personale

Jobbeskrivelse:

– Planlægning af afholdelse af egen undervisning og koordination og invitation af gæstelærere
– Deltagelse i månedlige personale- og planlægningsmøder

Vi anbefaler ansøgere om at læse Det Fynske Kunstakademi studieordning, som kan downloades her: http://www.detfynskekunstakademi.dk/om-studiet/studieordning

Ansøgningen skal indeholde:

– Motiveret ansøgning, der redegør for, hvorfor du søger stilling ved Det Fynske Kunstakademi, meget gerne indeholdende eksempler på undervisningsforløb, workshops, etc.

– CV
Bemærk at ansøgningen skal skrives på engelsk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 24. februar 2012
Samtaler vil blive afholdt d. 30. marts 2012

Ansøgningen kan enten sendes med post til:

Det Fynske Kunstakademi
Brandts Torv 1, 4.
Postbox 1213
5000 Odense C
Mrk. “Kunstteoretiker”

eller pr. email til info@detfynskekunstakademi.dk – emne: “Kunstteoretiker”

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til rektor Merete Jankowski på mj@detfynskekunstakademi.dk eller på tlf. +4560923681

For yderligere information om Det Fynske Kunstakademi, se http://www.detfynskekunstakademi.dk