Det Fynske Kunstakademi søger professor i samtidskunst – stillingen er besat

Det Fynske Kunstakademi søger professor i samtidskunst

Det Fynske Kunstakademi søger billedkunstner til besættelse af et professorat i samtidskunst.
Ansøgeren kan arbejde i alle kunstneriske medier, men skal have interesse for og evne til at forholde sig til et bredt udsnit af billedkunstneriske udtryksformer.

Det Fynske Kunstakademi er en internationalt anerkendt videregående uddannelsesinstitution, som tilbyder en 5-årig SU-berettiget uddannelse i samtidskunst på et højt specialiseret niveau.

Vi lægger stor vægt på en eksperimenterende, fleksibel og opdateret tilgang til undervisningen og på at opretholde et tæt sammenhold og en høj grad af dialog mellem studerende og personale. Vi efterstræber at give vores studerende det bedst mulige fundament for at udvikle en professionel og velreflekteret kunstnerisk praksis i en globaliseret kunstverden.

Det Fynske Kunstakademi har den internationale orientering som et centralt omdrejningspunkt med mange undervisere, studerende og gæster fra ind- og udland, og vores undervisningssprog er engelsk.

Professoratet er ledigt for en seks-årig periode fra 15. september 2012 til 1. juni 2018 og aflønnes med 235.000 DKK årligt – lønnen reguleres årligt med en procentsats svarende til Odense Kommunes.
Dette svarer til ca. 15 timers ugentlig undervisning, vejledning og forberedelse i Det Fynske Kunstakademis studieår, som går fra 1. oktober – 15. juni. Der er mulighed for stor fleksibilitet i forhold til undervisningsplanlægningen i løbet af studieåret.

Vi forventer:

– At du er aktivt udøvende billedkunstner med solid international erfaring og et stærkt internationalt kunstnerisk netværk, som du er villig til og interesseret i at trække på til de studerendes fordel

– At du har undervisningserfaring og en ambitiøs og visionær tilgang til kunstnerisk undervisning

– At du har interesse i og vilje til at bidrage til den fortsatte udvikling af Det Fynske Kunstakademis kunstneriske og uddannelsesmæssige profil i tæt samarbejde med studerende, rektor og øvrigt personale

– At du kan undervise på engelsk, og at du er internationalt velorienteret indenfor dit felt

– At du er fleksibel, samarbejdsorienteret og har humoristisk sans

Jobbeskrivelse:

– Planlægning og afholdelse af egen undervisning i form af workshops og studio visits

– Vejledning af et bredt spektrum af studerende

– Deltagelse i månedlige personale- og planlægningsmøder

– Deltagelse i studieture (1-2 om årligt)

– Deltagelse i optagelsesforløbet ved Det Fynske Kunstakademi

– Deltagelse i evaluering af skoleudstillinger

Vi anbefaler, at du i øvrigt orienterer dig i Det Fynske Kunstakademis studieordning, som kan downloades her: http://www.detfynskekunstakademi.dk/om-studiet/studieordning/

Ansøgningen skal indeholde:

– Motiveret ansøgning, der redegør for, hvorfor du søger stilling ved Det Fynske Kunstakademi – meget gerne indeholdende forslag til undervisningsaktiviteter, workshops, m.m.

– CV

– Portfolio, der redegør for din kunstneriske praksis (print, DVD, CD el. lign.) eller henvisning til hjemmeside indeholdende relevant information.

Bemærk at alle ansøgninger skal skrives på engelsk.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til rektor Merete Jankowski på mj@detfynskekunstakademi.dk eller tlf. +4560923681

For mere information om Det Fynske Kunstakademi, se
http://www.detfynskekunstakademi.dk

Ansøgninger bedes enten sendt med post til:

Det Fynske Kunstakademi
Brandts Torv 1, 4.
Postbox 1213
5000 Odense C
Mrk. “Professor”

eller sendt pr. email til info@detfynskekunstakademi.dk – emne: “Professor”

Ansøgningen skal være Det Fynske Kunstakademi i hænde senest d. 24. februar 2012
Jobsamtaler bliver afholdt på Det Fynske Kunstakademi d. 29. marts 2012