Stine Hebert træder af som rektor for Det Fynske Kunstakademi

Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi oplyser hermed, at kunsthistoriker og kurator Stine Hebert fratræder som rektor for akademiet til årsskiftet.

Stine Hebert har valgt at fratræde sin stilling som konsekvens af manglende klarhed over de politiske ambitioner for akademiets fremtid, der har vanskeliggjort ledelsen og udviklingen af institutionens visioner.

Bestyrelsen beklager denne udvikling og vil gerne takke Stine Hebert for hendes store indsats gennem de sidste tre år, som rektor i en periode med konstant økonomisk og politisk pres.

”Stine Hebert har arbejdet målrettet på at cementere akademiets høje kunstfaglige niveau og har haft succes med at positionere os internationalt. Vi vil nu arbejde på at finde en afløser, der kan fortsætte arbejdet med et Kunstakademi udenfor København, som er synlig på det internationale kunst-landkort”, siger bestyrelsesformand Poul Falck.

Stine Hebert vil fremover koncentrere sig om sit kuratoriske arbejde. Professor og prorektor Kristine Kemp vil blive konstitueret som rektor fra årets udgang.

For spørgsmål træffes bestyrelsesformand Poul Falck på telefon 22 40 25 00.

Download pdf-version af pressemeddelelsen

Download