Nye bestyrelsesmedlemmer

Det Fynske Kunstakademi har valgt at udvide sin bestyrelse fra de nuværende ni medlemmer til det maksimale antal på 11. På den måde får Akademiet et bredt netværk af forskellige kompetencer, som kan hjælpe i den videre udvikling af Akademiet, fortæller rektor Kristine Kern. De to nye medlemmer er kunsthistoriker Karsten Orth og leder Susan Nørgaard.

Karsten Ohrt har tidligere været formand for Ny Carlsbergfondet og direktør på Statens Museum for Kunst. Før da var han i 19 år direktør for Kunsthallen Brandts og har således et indgående kendskab til Odense og Fyn lige såvel som han har et fantastisk netværk i kunstverdenen både nationalt og internationalt. Ohrt er også formand for Politiken-Fonden, sidder i Filminstituttets bestyrelse, i bestyrelsen for Kanonbådskurene på Holmen, i Inger Goldmans Legat for Læger og Billedkunstnere, Fanny, Betrand Olsens Legat, er rådsvalgt medlem af Akademiet for de skjønne Kunster, sidder i et udvalg der peger på kunstnere til ophold i bronzestøberværkstedet i Pietra Santa samt i et udpegningsudvalg til bestyrelsen for KUA. Han ser selv indtrædelsen i Det Fynske Kunstakademis bestyrelse som en kærkommen lejlighed til at komme tilbage til Odense.

Susan Nørgaard er i dag indehaver af virksomheden Nørgaard & Co, som arbejder med strategi og branding samt partner i virksomheden Tanken 16, der hjælper med udvikling og kapitalmodning af start-up og scale-up virksomheder. Her sætter hun fokus på talentudvikling i Odense og på Fyn. Nørgaard er med i bestyrelsen af TipToe Big Band og Den Fynske Bladfond samt komitémedlem af MarCom, HCA Festivals i Odense. Hun arbejder gennem hele sit virke for at skabe værdi, udvikling og fremdrift i Odense, og glæder sig til at stille sine kompetencer til rådighed for Det Fynske Kunstakademi.

Formand for bestyrelsen på Det Fynske Kunstakademi, professor Kurt Klaudi Klausen, hilser udvidelsen velkommen og udtaler at ”med denne udvidelse af bestyrelsen står vi stærkt i forhold til udvikling og samarbejde – det gælder både internt og eksternt.”

Det Fynske Kunstakademis bestyrelse består i øvrigt af:
Coach Eva Fatum, næstformand (udpeget af Odense Kommune), direktør Grethe Adamsen Dahl (udpeget af Odense Kommune), billedkunstner Søren Holm Hüttel (udpeget af Akademirådet), galleriejer Susanne Ottesen, økonom Poul Falck, billedkunstner Kristoffer Akselbo (lektor på Det Fynske Kunstakademi), studerende Cathlin Madeleine Beeck (Det Fynske Kunstakademi) og studerende Sofie Brag (Det Fynske Kunstakademi).

For yderligere information kontakt formand Kurt Klaudi Klausen på kkk@sam.sdu.dk / 4045 4341 eller rektor Kristine Kern på k.kern@detfynskekunstakademi.dk / 2628 9996