Kristoffer Akselbo / Grotto E.T. (Extinct Tree)

Kristoffer Akselbo: Grotto E.T. (Extinct Tree)
Det Fynske Kunstakademi, Skulptursalen
Åbning d. 31. marts kl. 15.00-17.00. Udstillingsperiode: d. 31. marts – 05. maj 2022.
Udstillingen er åben mandag – torsdag kl. 10 – 15. Helligdage undtaget.
Gratis adgang.

Efter at have vandret et stykke mellem dystre klipper, kom jeg til indgangen til en stor hule … To modsatrettede følelser opstod i mig: frygt og begær – frygt for den truende mørke hule, en lyst om at se, om der var nogle vidunderlige ting i den. Leonardo da Vinci

I udstillingen Grotto E.T. (Extinct Tree) møder vi et fremmed væsen, en alien der tilsyneladende bor i en grotte eller hule midt i udstillingsrummet. Grotten ligner en forfalden bygning, eller en, som aldrig er blevet gjort færdig. Et slags hulrum. Den er bygget af små betonsten og med lermørtel. Via åbninger mellem stenene kan man kigge ind og skimte dens mærkværdige beboer.

Over grotten, bagest i udstillingssalen, hænger tre meget store, sort-hvide foto-bannere ned fra loftet. De viser tre forskellige stadier af palmer i forfald. Palmerne er romerske og henviser både til Italiens import af palmer under Julius Cæsar og deres efterfølgende kamp for at overleve i de nye omgivelser, hvor mange af dem i dag dør pga. angreb fra palmesnudebiller.

Både den enlige beboer i den forfaldne grotte og fotografierne af de visne palmer peger på en mistilpasning, som konsekvens af forfejlet flytning eller migration.

Migration kan ellers betragtes som en tilpasningsstrategi. I flere tilfælde gennem historien opstår migrerende arter som konsekvens af klimaforandringer eller geologiske katastrofer. DNA gemmer sig i jordiske huler og fortæller om livet, som det engang var. Nogle arter bliver invasive, når de flyttes eller vi ændrer på deres naturlige habitat, mens andre må kæmpe for deres liv i den nye biotop.

Alien-figuren i grotten er udstillingens omdrejningspunkt. Men vi ved ikke, hvem han er, hvad han laver, hvorfra eller hvorfor han er kommet. Udstillingen låner sin titel fra den klassiske science fiction film E.T., ligesom performeren, der inkarnerer alien-figuren i grotten, også låner inspiration herfra.

Med udstillingen Grotto E.T. (Extinct Tree) søger Kristoffer Akselbo at sætte spørgsmålstegn ved konsekvenserne af migration. Selv fortæller han:

Med udstillingen ”Grotto E.T.” forsøger jeg at åbne en forståelse af forholdet mellem sociale erfaringer og vores sociale liv, når grundlaget forandres på baggrund af menneskeskabte påvirkninger og uforudsete konsekvenser. Jeg ønsker med projektet kunstnerisk at undersøge migrationens aktualitet. Hvad er den rumlige udvidelse af den moderne livsførelse, og hvilket land besætter jeg med denne livsførelse?

Udstillingens performance er den fjerde i rækken af performances, der søger at bearbejde de psykologiske aspekter af forestillingen om katastrofen. Her er temaet ”fremmedlegemet”.

Kristoffer Akselbo (f. 1974 i Odense) er billedkunstner og lektor ved Det Fynske Kunstakademi.

Grotto E.T. (Extinct Tree) vises 31. marts – 5.maj 2022. Der er åbent mandag til torsdag fra kl. 10 – 15 (helligdage undtaget).

Der afholdes performances i løbet af udstillingsperioden. Dato og tidspunkt for performances kan findes på Akademiets hjemmeside eller følg med på vores facebookside for yderligere info.

For information om udstillingen kontakt Det Fynske Kunstakademi på info@detfynskekunstakademi.dk eller Kristoffer Akselbo på ka@detfynskekunstakademi.dk

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

Samtidig med Grotto E.T. (Extinct Tree) viser Kongegården i Korsør d. 9. april til 19. juni udstillingen WDB2 (We Don’t Belong To), hvor Kristoffer Akselbo stiller spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af naturkatastrofer. Se mere her.

Pressefotos kan downloades herunder
Plakat: Grotto E.T. (Extinct Tree)
Extinct Tree nr.3

Download