‘How to Study?’

A seminar on the current conditions of art education and future methods of educating artists.

‘How To Study?’ udforsker kunstuddannelsen i dag og fokuserer på de aktuelle vilkår og fremtidige tilgange til dèt at uddanne billedkunstnere. Seminaret samler undervisere, kuratorer, kunstnere, studerende og teoretikere, og i fællesskab spejder oplægsholderne mod udviklingen af fremtidens kunstuddannelse, hvor institutionelle rammer fortsat giver plads til de kunstneriske eksperimenter.

Øget internationalisering og politisk pres på uddannelsesområdet har forandret betingelserne for dagens kunstakademier over det meste af verden. Oplægsholderne er alle på forskellig vis engageret i at skabe alternative modeller og strategier, som bidrager til at styrke feltet. Hensigten med seminaret er derfor også at skabe et internationalt forum, der giver mulighed for at etablere nye ideer og samarbejder, som kan medvirke til en konsolidering af kunstuddannelsens betydning i det nuværende politiske klima.

Det Fynske Kunstakademi har iværksat en ny international antologi, Politics of Study, som indkredser, hvad der aktuelt står på spil i uddannelsesfeltet for at kunne bevare et rum for kunstneriske undersøgelser og kritiske spørgsmål. Politics of Study lanceres i anledning af seminaret og er redigeret af Sidsel Meineche Hansen og Tom Vandeputte. Antologien udgives af Det Fynske Kunstakademi i samarbejde med forlaget Open Editions, London i serien Occasional Table. Bidragsyderne er: Judy Chicago, Andrea Fraser, Melissa Gordon & Marina Vishmidt, Brian Holmes, Gal Kirn, Suhail Malik, New Centre For Research & Practice, Gerald Raunig og Ruth Sonderegger.

Oplægsholdere:
Søren Andreasen, kunstner og kurator
David Blamey, kunstner, forlægger, Open Editions og underviser, Royal College of Art, London
Mathias Danbolt, kunsthistoriker og teoretiker, Københavns Universitet
Sidsel Meineche Hansen, kunstner og underviser i kunstteori, Det Fynske Kunstakademi
Karin Hasselberg, kunstner
Stine Hebert, kurator og rektor, Det Fynske Kunstakademi
Jeuno JE Kim, kunstner og professor, Det Fynske Kunstakademi
Aslak Aamot Kjærulff, forsker og medlem af Diakron
Sidsel Nelund, uafhængig forsker
Planningtorock, kunstner, musikproducer og videoinstruktør
David Hilmer Rex, kunstner og medlem af Diakron
Gabriëlle Schleijpen, kurator og kunstnerisk leder, Dutch Art Institute, Arnhem
Mike Sperlinger, kurator, skribent og professor, The Academy of Fine Art, Olso
Tom Vandeputte, kursusleder MFA Critical Studies, Sandberg Institute, Amsterdam

Seminaret foregår på engelsk og finder sted på Det Fynske Kunstakademi torsdag d. 28. maj 2015, kl. 10-20. Deltagelse er gratis men tilmelding påkrævet senest d. 15. maj 2015.
Kontakt: Projektleder Karen Mette Fog Pedersen: kmf@detfynskekunstakademi.dk

Seminaret er gjort mulig med venlig støtte fra Det Obelske Familiefond

Sponsorer: Merrild, Pickwick, Bluepack A/S

Pressefoto: Planningtorock

 

 

 

Download