Forelæsningsrække: kunst i offentlige rum

Invitation til 10 forelæsninger om kunst i offentlige rum
Mandage kl. 16.00 – 17.30 i Foredragssalen på Det Fynske Kunstakademi

På Det Fynske Kunstakademi vil vi gerne være med til at skabe en folkelig samtale om, hvad et udendørs, offentligt kunstværk skal kunne, og hvad det kan bidrage med. Vi mener, at værker i det offentlige rum er ytringer, der kan være samtalestartere og på den måde bidrage til demokratiske dannelsesprocesser.

Det er derfor med stor glæde, at Det Fynske Kunstakademi nu kan lancere en forelæsningsrække om kunst i offentlige rum. Det er støtte fra Statens Kunstfonds pulje ’Viden, Dialog og Debat’, der har muliggjort forelæsningsrækken, som præsenterer nogle af de mest toneangivende og erfarne billedkunstnere indenfor feltet i Danmark:

AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing), Sophia Kalkau, Gitte Juul, Kenneth A Balfelt, Ursula Nistrup, Jens Settergren, Lea Porsager, Jeannette Ehlers, Kirstine Roepstorff og Signe Guttormsen.

Ideen med forelæsningsrækken er at starte en samtale og diskussion om den offentlige kunst, som kan være med til at øge den enkelte borgers bevidsthed om værdien af og tankerne bag den kunst, de møder i gadebilledet samt formidle indsigter i, hvordan samtidens billedkunstnere angriber opgaver i offentlige rum med udsmykninger og stedsspecifikke værker.

Samtidig er forelæsningsrækken en del af det Fynske Kunstakademis generelle fokus på udstillingspraksis, som i forhold til det offentlige rum handler om stedsspecifik kunst, udsmykninger, monumental kunst og kunstudstillinger på offentlige, udendørs lokationer. Med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat lancerede Det Fynske Kunstakademi sidste år et særligt overbygnings- og efteruddannelsesprogram om kunst i offentlige rum.

Forelæsningsrækken er tænkt til både Det Fynske Kunstakademis studerende og til en bredere offentlighed af borgere i Odense og på Fyn. Det er håbet, at den diskussion og samtale, som opstår i forbindelse med de enkelte forelæsninger, vil skabe rum for og tid til meningsudvekslinger og dialoger mellem kunstnerne (forelæserne), de kunststuderende og de udefra kommende gæster. Denne samtale kan dels være med til at skærpe de kunststuderendes blik for, hvordan kunst i offentlige rum bliver modtaget af borgerne; hvilke forestillinger de har, og hvilke tanker de gør sig, og samtidig kan samtalen formidle og øge forståelsen af og respekten for kunsten hos borgerne. Hermed er diskussionen åbnet. Alle er velkomne!

27.11.2023: Sophia Kalkau http://www.kalkau.dk

18.12.2023: Gitte Juul http://gittejuul.dk

08.01.2024: Kenneth A Balfelt https://www.kennethbalfelt.org

22.01.2024: Ursula Nistrup http://www.nistrup.com

05.02.2024: AVPD http://www.avpd.net

19.02.2024: Jens Settergren https://www.jenssettergren.com

04.03.2024: Signe Guttormsen: https://signeguttormsen.dk

18.03.2024: Jeannette Ehlers: https://www.jeannetteehlers.dk

08.04.2024: Kirstine Roepstorff: https://www.kirstineroepstorff.net/

13.05.2024: Lea Porsager: https://leaporsager.dk/

Alle forelæsninger bliver introduceret og modereret af rektor ved Det Fynske Kunstakademi, kunsthistoriker, mag.art. Kristine Kern