Dimension of Future

Det Fynske Kunstakademi 30/9 – 6/11 2022
Åbning d. 30. september kl. 18 – 20 i Skulptursalen.

Denne udstilling er en del af det dansk-tyske projekt PerspektivRegion, som forbinder regionerne Syddanmark og Slesvig-Holsten. Det består af et Erindringsparlament, et Fremtidsparlament og en række kunstneriske tiltag. Udgangspunktet er den dansk-tyske grænse, der historisk set ikke kan adskilles fra dannelsen af de europæiske nationalstater i det 19. århundrede.

I lyset af de nutidige og fremtidige globale udfordringer forstår vi projektet PerspektivRegion som et regionalt laboratorium for en debat om grænsers magt, betydning og konsekvenser. Vores kunstprojekter undersøger nationale grænsers betydning i forhold til identitet og tilhørsforhold. Hvilken rolle spiller historiske narrativer og samfundsmæssig praksis, og hvordan bliver begreber som hjemland og identitet konstrueret? Opdelingen af verden i ilande og ulande og de dermed forbundne migrationsstrømme, tvinger os til at gentænke kollektiv sameksistens ud over de traditionelle grænseområder. Ødelæggelsen af naturen og af vores planet, lader sig under alle omstændigheder ikke stoppe af nationale grænser og kan kun løses i fællesskab. Det kræver en ny solidaritet i fremtiden. Målet med vores kunstprojekter er at udvide det tænkeliges horisont.

JEANNETTE EHLERS refererer i sine værker til Danmarks og Europas fortid som kolonimagter, de postkoloniale konsekvenser og videreførelsen af magten i den globaliserede verden. Med performance, film og installationer undersøger hun omstændighederne og baggrundene for en falsk globalisering, der vender sig mod store dele af menneskeheden. For hende har indvandrer- og mindretalsfællesskaber i hele verden deres rødder i arven fra kolonitiden, der bygger på de vestlige kulturers fordrivelse og slaveri. I et visuelt fascinerende og fængslende sprog, iscenesætter hun følelsesmæssigt rørende værker, som handler om afkolonisering af sindet og om hverdagsracisme og uligheder i magtstrukturer i Danmark, Europa og verdenssamfundet. Hun har opnået international opmærksomhed med monumentet I Am Queen Mary, som blev skabt i samarbejde med La Vaughn Belle (US Virgin Islands) i København 2018. Hendes udstillinger og transnationale samarbejdsprojekter som Say It Loud! i Nikolaj Kunsthal 2014, Whip it Good: Spinning from History’s Filthy Mind på Autograph ABP i London 2015, Take Root på MOCAD i Detroit 2021, Every Monument Is a Citizen sammen med La Vaughn Belle på Pública i Puerto Rico 2022 og Archives in the Tongue: A Litany of Freedoms, Kunsthal Charlottenborg København 2022, har til formål at synliggøre den fortsatte arv fra kolonitiden som del af den dominerende europæiske kultur. Mellem oprør og utopi udvikler hun et menneskeligt og kulturelt arkiv for kritik og etik, der udtrykker et håb om udbedring af vores kultur.

THOMAS KILPPER følger en historisk-politisk, associativt undersøgende metode i sine værker for at undersøge den politiske institutionalisering af magt og hierarki, uretfærdighed og forskelsbehandling. Ofte er det gulve og vægge i kulturelt og politisk betydningsfulde bygninger, at han skærer sine grafiske træsnit i, f.eks. den amerikanske hærs base Camp King i Oberursel eller det traditionsrige Orbit House i Southwark i London. Hans værk State of Control i det tidligere østtyske Ministerium for Statssikkerhed i Berlin vakte også opsigt, da han i 2009 forvandlede det 800 m2 store gulv i kantinen til et diskursivt linoleumstryk med temaet frihed versus statsmagt. Hans bidrag til den 54. Biennale i Venedig i 2011 Pavilion for Revolutionary Free Speech, en omfattende installation i den danske pavillon, bestod af en gulvkonstruktion, hvor man kunne gå på 33 udskårne portrætter af politiske repræsentanter, der har været ansvarlige for den globale tilstand af ulige inddragelse i forsyning og fremskridt samt undertrykkelsen af ytringsfriheden, for den danske biennale-pavillon var opbygget om emnet Speech Matters. Siden 2007 har Kilpper været engageret i kunstprojektet Et fyrtårn for Lampedusa med museums og urbane installationer med det formål at opnå en mere human og fremtidsorienteret migrationspolitik i Europa.

Både Jeannette Ehlers og Thomas Kilpper opfatter deres kunst som et aktivt bidrag til forhandlingerne i de aktuelle konflikter i verden. PerspektivRegion, et projekt, som reflekterer over den fremtidige udformning af livet i den dansk-tyske grænseregion, kan ikke ignorere disse konflikter. Tværtimod. En fredelig fremtid er ikke længere tænkelig hvis ikke vi giver afkald på privilegier og sammen beslutter at blive et ansvarligt verdenssamfund.

Udstillingerne i Kiel og Odense vises samtidig, men der udstilles forskellige kunstneriske værker, og der er forskellige tematiske fokuspunkter.

Udstillingerne er blevet til i et samarbejde mellem Heinrich Böll Stiftung – Schleswig-Holstein, Kunstverein Haus 8 – Kiel og M100 udstillingssted for samtidskunst – Odense.

Facebook begivenhed

ODENSE:
DET FYNSKE KUNSTAKADEMI, Jernbanegade 13, 5000 Odense C
01. oktober til 06.november 2022.
Undtaget 10/10, 11/10, 24/10 og 25/10 hvor udstillingen er lukket pga. undervisning på akademiet.

Vi inviterer til åbning fredag den 30.09 kl. 18:00!

Åbningstider: Mandag til torsdag, kl. 11–15, fredag til søndag, kl. 12–17.

KIEL:
KUNSTVEREIN HAUS 8/Atelierhaus im Anscharpark
25.09. til 30.10.2022 Vi inviterer til åbning lørdag den 24.09 kl. 17:00!
Åbningstider: Onsdag til lørdag, kl. 14–17, søndag kl. 12–17.

Der er gratis adgang til begge udstillinger.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Interreg, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling / European Regional Development Fund og midler fra delstatens hovedstad Kiel