Det Fynske Kunstakademi fejrer 70 års jubilæum

Det Fynske Kunstakademi kan i år fejre sit 70 års jubilæum, hvoraf de sidste 30 år har udspillet sig på toppen af Brandts Klædefabrik. I denne anledning holder vi et festligt jubilæumsarrangement, hvor vi slår dørene op for offentligheden for at markere akademiets historie og udvikling samt for at fejre vores vigtige arbejde med at uddanne billedkunstnere.

Tid og sted:

Torsdag d. 4. december fra kl. 17.00 – 20.00
Det Fynske Kunstakademi, Brandts Torv 1, 4. sal, 5000 Odense C

Formuleringer om en fortid, nutid og fremtid
Akademiet skabes og præges af de mennesker som dagligt har deres gang på skolen. Samtidig bliver stedet kontinuerligt skabt i forhandlingen mellem sin egen erindring af fortiden, opfattelse af nutiden og forventning om fremtiden. Alle organisationer rummer en historie og i en formulering af denne foretages altid tilvalg og fravalg, som indvirker på, hvilke fortællinger der træder frem, og hvilke der forbliver i baggrunden. Én fortælling om Det Fynske Kunstakademi finder sted for 30 år siden i 1984, hvor akademiet officielt flytter ind i de imposante lokaler i den tidligere Brandts Klædefabrik. En anden fortælling går tilbage til 1944, hvor akademiets grundlægger, kunstneren Kaj Kylborg, under Anden Verdenskrig etablerer Odense Tegne- og Maleskole i sin lejlighed på Vestergade. En tredje tager sin begyndelse i 1954, hvor skolen cementerer sine ambitioner og ændrer navn til Det Fynske Kunstakademi i et skridt på vejen mod statsanerkendelsen. For slet ikke at nævne året 1988, hvor akademiet endelig kommer på finansloven. Fortællingerne er mange og akademiet udgøres i dag ikke kun af nuværende ansatte og studerende, men også af tidligere kunststuderende, undervisere, rektorer, ansatte, spøgelser, skrøner og drømme for fremtiden i én samlet kollektiv hukommelse.

Her 70 år efter kimen blev lagt, ønsker vi at fejre akademiets begivenhedsrige udvikling fra et privat kunstnerdrevet initiativ til en internationalt orienteret kunstskole. Jubilæet giver anledning til at fremhæve nogle af alle de fortællinger, som karakteriserer akademiets særlige selvorganiserede ånd. Det sker bl.a. i form af taler, udstillingsåbning, performances og musiske indslag med og af nuværende og tidligere studerende og ansatte.

Udstillingen History History
I anledningen af jubilæet har akademiet begivet sig ud på en undersøgelse af sin egen historie. En gruppe studerende har i samarbejde med billedkunstner Åsa Elzén og kunsthistoriker Karen Mette Fog Pedersen arbejdet med forskelligartet arkivmateriale omkring akademiet. Gruppen har gravet i arkivkasser, haft kontakt med gamle studerende, besøgt akademiets tidligere bopælsadresser og været på spøgelsesjagt i den gamle klædefabrik. Deres arbejde og fortolkninger af arkivmaterialet udstilles i FAA Project Room på jubilæumsdagen, hvor et udvalg af akademiets arkiv og historiske artefakter også vil blive præsenteret. Udstillingen forholder sig til akademiets konkrete historie men også til overordnede refleksioner over historieskrivning. Derudover gør de udstillende kunstnere brug af fiktive elementer og strategier, som kan være med til at åbne op for nye og andre fortællinger. Udstillingen vil være åben til og med søndag d. 7. december, 2014.

Jubilæumsprogram torsdag d. 4. december kl. 17.00-20.00:
Velkommen v / rektor Stine Hebert
Taler v/ Jane Jegind, By- og Kulturrådmand; Mads Damsbo, Direktør for Brandts; Karin Meisl, kunstner og tidligere studerende.
Indslag og performances med Kristoffer Ørum, professor ved Det Fynske Kunstakademi; samt tidligere og nuværende studerende på akademiet: kunstnergruppen Koh-i-noor, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Solhorn og Kim Kim.

Udstillingsåbning ved Poul Falck, bestyrelsesformand.

Vi byder velkommen med bobler og chokolade. Senere serveres suppe og det vil være muligt at købe kolde forfriskninger i en billig bar. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne!

Lidt om Det Fynske Kunstakademi:
Det Fynske Kunstakademi er en 5-årig videregående billedkunstnerisk uddannelse. Akademiet har en intim størrelse med omkring 60 studerende. Derudover modtager skolen hvert semester en række udvekslingsstuderende fra internationale partnerakademier. Akademiet er internationalt orienteret med stor vægt på en eksperimenterende tilgang til kunstuddannelsen men fokuserer også på sin lokale forankring. Akademiets undervisning varetages af vores professorstab, der alle selv er udøvende billedkunstnere og herudover suppleres den faste undervisning af en række gæsteundervisere fra ind- og udland.

Billedkunstner og workshopleder Åsa Elzén:
Billedkunstner Åsa Elzén arbejder primært med tekst, video, performance og objekter. I sine seneste projekter har hun arbejdet med feministiske teorier,  historieskrivning og brugen af fiktion. Hun er uddannet fra National College of Art and Design i Dublin, Royal University of Fine Art i Stockholm samt fra Whitney Museum of American Art. Siden 2008 har hun arbejdet som et aktivt medlem af det feministiske kunstkollektiv YES! Association/Föreningen JA! Derudover har hun en række solo- og gruppeudstillinger bag sig, heriblandt på 21ST. PROJECTS, New York, 2014; Västerås Konstmuseum, Västerås, 2014; SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, 2013, Leipziger Baumwollspinnerei, Leipzig, 2013; NGBK, Berlin, 2013; uqbar, Berlin og CCS Bard Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson, NY, 2012. Elzén bor og arbejder i Berlin.

Pressefotos:
Kim Kim, image courtesy: Linea Kornum Rask
Kim Kim, image courtesy: Mikkel Congo Christensen
Michael Mørkholt & Benedikte Sander spiller Solhorn, image courtesy: Michael Mørkholt & Benedikte Sander

 

Download