AFGANG 2022

At indhente flakkende blikke med hånden

Det Fynske Kunstakademi, Skulptursalen
Åbning d. 12. maj kl. 16 – 19. Udstillingsperiode: 12. maj – 23. juni.
Udstillingen er åben mandag – torsdag og lørdag kl. 10 – 15. Helligdage undtaget.

Den 12. maj inviterer Det Fynske Kunstakademi til fernisering på årets afgangsudstilling. AFGANG 2022 er den endelige eksamensudstilling, der markerer afslutningen på den 5-årige kunstneriske uddannelse. De otte dimittender vil vise deres individuelle og meget diverse kunstneriske praksisser igennem de værker, de har arbejdet fokuseret på op til åbningen.

Afgangsudstillingen er en tilbagevendende begivenhed, der åbner dørene til Det Fynske Kunstakademi og giver et detaljeret indblik i den kunst, der skabes på stedet. Værkerne er et bud på en samtidskunst og dimittendernes indtræden på den danske kunstscene.

Kendetegnende for de udstillede værker syntes at være en sensibilitet, der kan oversættes til håndens arbejde. Værkerne fremstår indadvendte med deres afsæt i personlige arkiver og præferencer – en bearbejdelse eller insisteren på værket som en måde at gøre verden omkring sig håndgribelig?

Om det er gennem fantasiens verden eller den skærm, hvorfra vores verden også genspejles, er blikket vendt indad. Via dette blik ser vi hemmelige koder, trygge rum eller barndommen. Når øjnene alligevel flakker, er det fordi, de unge kunstnere godt ved, du er der. Herfra toner en kompleksitet frem, af hvad det vil sige at finde sig et ståsted i vores tids verden.

Siden 2018, hvor Det Fynske Kunstakademi overtog museumsbygningen på Jernbanegade 13, har Akademiets afgangsudstillinger været afholdt her. Skulptursalen og den tilstødende Foredragssal danner traditionen tro ramme om udstillingen.

Det Fynske Kunstakademis workshop-baserede undervisning går på tværs af kunstneriske medier, hvilket tydeligt er at spore i dimittendernes værker, hvor både metoder og indhold spænder vidt.

AFGANG 2022 er kurateret i samarbejde med Tone Bonnén. Bonnén er freelance kurator og kunstkonsulent. Hun har erfaring med kuratering af samtidskunst gennem en lang årrække som museumsinspektør på Statens Museum for Kunst, som galleriassistent på et kommercielt galleri, igennem diverse freelanceopgaver og som indehaver af det lille, nyetablerede udstillingssted Gæsteværelset, som hun driver fra sit eget hjem i København. Bonnén har i sit kuratoriske arbejde med afgangsudstillingen fokuseret på de studerende enkeltvis, samt på at skabe et samlet udtryk. Her står hver enkelt stærkt frem i sin bevægelse mod et kunstnerisk virke udenfor akademiet.

Lørdag den 11. juni vil der i forbindelse med udstillingskatalogets lancering være en samtale mellem Bonnén og en gruppe af de afgangsstuderende.

Efterfølgende vil AFGANG 2022 vises på SAK Kunstbygning i Svendborg i perioden 9. juli til 7. august.

Årets dimittender er: Robin Højlund Baasch, Mikkel Zia, Marie Rud Rosenzweig, Jakob Sjøberg, Rumle Larsen, Naila Hekmat, Astrid Sandbæk, Anne Mie Bak Andersen.

Udstillingen er venligst støttet af Toyota-Fonden, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden og Birgit Vibeke Tofts Mindefond.

For yderligere information om udstillingen kontakt Det Fynske Kunstakademi på info@detfynskekunstakademi.dk / 6611 1288 eller kurator Tone Bonnén på tonebonnen@hotmail.com / 3114 7178

Pressebilleder kan downloades herunder.

Download