Afgang 2020

Afgangsudstillingen 2020
Are We All In This Together? – Er vi alle fælles om det her?
Det Fynske Kunstakademi – Skulptursalen, Jernbanegade 13, 5000 Odense C

Udstillingen er kurateret af Irene Campolmi
Kunstnere: Wael Toubaji; Rune Jørgensen; Tao Hansen; Ditte Marie Frost Clausen; Jonas Hansen; Sara Arenfeldt; Emil Skamstrup; Jakup Nilsson; Morten Larsen; Mette Rasmussen.

Udstillingsperiode: 8. august – 20. september 2020
Udstillingen er åben daglig mandag til torsdag kl.11.00 til kl 15.00. Lørdag kl.11.00 til kl 15.00.
Fredag og søndag lukket.

Afgang er den årligt tilbagevendende eksamensudstilling for dimittenderne fra Det Fynske Kunstakademi, og i år udstiller 10 afgangsstuderende værker skabt specielt til denne lejlighed. Med en række af nye værker tackler afgængerne nogle af de svære spørgsmål, der opstår i en vanskelig tid præget af usikkerhed og uroligheder.

Det er ikke blot unge og nyuddannede kunstnere, der står på kanten af en verden, som på mange måder kan føles og opleves som værende uretfærdig, ulige, diskriminerende for nogle og rig, overskudsagtigt og fuld af muligheder for de få og privilegerede. Bevægelser som Me Too, Black Lives Matters og klimakamp er alle udtryk for en modstand mod at acceptere betingelserne af denne verden. COVID-19-pandemien har med al tydelighed vist, hvor skrøbelig den globale kapitalisme er. Hvis man skulle være i tvivl, taler tallet af døde, syge, arbejdsløse, et voldsomt volatilt aktiemarked og kæmpemæssige nationale og internationale økonomiske hjælpepakker deres eget tydelige sprog.

Udstillingens titel Er vi alle fælles om det her? spørger, om vi som individer også er del af det fællesskab, der identificerer os. Spørgsmålet er ligeså provokerende som oprigtigt. De studerendes svar tager udgangspunkt i den specifikke historiske og geografiske sammenhæng, de er vokset op med og i. Ved at nedbryde gængse forestillinger omkring et vi og en samhørighed, viser de afgangsstuderende gennem installation, virtual reality, performance, animation og videoværker deres forskellige perspektiver på, hvad individ, individualitet og fællesskab er og kan være:

Det kan være isolation som en form for tilbagetrækning fra et fællesskab, man ikke ønsker at være en del af. Det kan være at etablere et autonomt rum, der gør det muligt at tænke, være og koncentrere sig på egne betingelser. Det kan være etablering af nye og andre rum, hvor der er plads til andethed – som f.eks. et mytologisk rum befolket af nisser og folkeovertro – eller en programmeret virtuel verden – eller blot en væren i naturen i forsøg på at genopdage et langsommere livstempo væk fra en skyndsom og teknologisk drevet hverdag. Udstillingens værker reflekterer alle individuelt over disse eksistentialistiske spørgsmål og giver sammen et nyt fælles svar.

Katalog
Udstillingskataloget er inddelt i to sektioner. Den første del kontekstualiserer kunstnerens værk i udstillingen. Den anden del er udformet som en kunstners dagbog eller skitsebog. Den samler kunstnerens stemme gennem notater, essays, udtalelser eller interviews, hvor de indgår i samtale med enten en mentor eller udstillingens kurator.

For yderligere information og materiale, kontakt venligst:
Kommunikationsmedarbejder: Marlene Bregndahl på mb@detfynskekunstakademi.dk

Afgangsudstillingen 2020 er støttet af: Toyota Fonden, Møllerens Fond, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden og N. M. Knudsens Fond.

Pressebillede:
Jakup Nilsson, Diego, 2020
Fotografi printet på plakat

Download