AFGANG 2023 / REASONABLE DOUBT

Dimittender: Sofie Brag, Line Elkjær Frandsen, Simon Ganshorn, Jonas Hollerup Helle, Josefine Boel Johannessen, Sabrina Lucia Morales, Jeppe Østergaard Munk, Gro Pechüle, Pernille Pedersen, Elina Bergmark Wiberg 

Åbning d. 11. maj kl. 16 – 19, Udstillingsperiode: 11. maj – 22. juni. 2023
Det Fynske Kunstakademi, Skulptursalen
Udstillingen er åben mandag – torsdag kl. 10 – 15. Helligdage undtaget.

Reasonable Doubt er en fejring og præsentation af 10 kunstnere, der nu rammer kunstscenen med alt, hvad det indebærer, men det er også en manifestation af samtidskunsten og dens særlige tilgang og omgang med fænomenerne omkring os. Titlen er dels en understregning af den aflæring, af-disciplinering og afvænning vi må foretage som både skabere og modtagere af samtidskunstens budskaber, og dels en cementering af, at tvivlen kan være begrundet – at tvivlen er et rationale, et kvalitativt redskab til at forstå os selv og vores omverden med flere nuancer og større dybde. Reasonable Doubt er dermed en invitation til at omfavne kunsten og revurdere vores antagelser, forestillinger og såkaldte sandheder.

Et reservat for tvivlen
Inden for økonomi, politik, arbejdsliv og en kultur fuld af selviscenesættelse og -realisering er tvivlen noget, der skal udraderes, afvises, manes i jorden. I samtidskunsten er det modsat. Her findes et reservat for tvivlen.

“The greater the artist, the greater the doubt; perfect confidence is granted to the less talented as a consolation prize,” skrev kunstkritiker og -historiker Robert Hughes i ”Modernism’s Patriarch” i Time Magazine, 10. juni, 1996.

Kunstnere er møjsommeligt trænet til at så, dyrke og anvende tvivlen. En grundet og tilstræbt tvivl, der kan få os til at gentænke noget vigtigt, ofte noget helt eksistentielt. Tvivlen kan få os til at reflektere dybere over ting, vi tager for givet. Årets afgangsværker skaber rum og situationer, hvor tvivlen er et mål i sig selv. I stedet for at nå til en afklaring, et svar, vil værkerne have os til at blive i tvivlen, hvor også det abstrakte, komplekse, poetiske og tvetydige huserer. Når vi er dér, midt i værkets aktivering af sanser og intellekt, mærker vi efter, overvejer vores ståsted og forestillinger, og det er hele præmissen for at møde samtidskunsten. Lige der.

Det trivielles betydning
De ti dimittenders afgangsværker kommer alle ud af mange og nøje overvejelser gennem lange processer, hvor en problemstilling udvikles, materialerne og medierne udfordres, og svarene sættes uden for døren: I oversættelsen fra digitalt til kropsligt, i det trivielles ophøjelse, i samtalens stille forhandling, i rytmen eller dissonansen mellem to mennesker, i en stregs erindring, i mødet med en ny intelligens, i fortæringen, i sammenbruddet, i forfaldet, i vores inderste mørke.

Det trivielle fylder i det hele taget hos en årgang, der også har været præget af Covid-19 og den rystelse af hverdagen, som pandemien forårsagede. Skærmtid, hverdagsrutiner, sociale medier, hjemmet, kropslige observationer, naturen som refugium, mulige dommedagsscenarier og en ulmende desperation efter nærhed og frihed driver som en strøm under værkerne.

Man kunne betegne dette; tvivlens rationale som en ny-romantik, der i konfrontationen med vores afgrundsfornægtende vækst-tænkning og stivnede og fejlslagne kategorier præsenterer en ny og frigørende følsomhed, der ikke læner sig op ad de etablerede strukturer, kulturelle koder og identiteter, men pointerer behovet for en markant gentænkning. Her er stilheden, kontroltabet, forvirringen, ekstasen, sårbarheden og vildfarelsen alle potentielle afkom af denne velbegrundede tvivl. En tvivl, der skal give trivialiteterne og livets helt basale behov ny betydning. Men det kræver tro på egen praksis og kunstnerisk mod at håndtere og blotte denne tvivl. Den besidder dette års afgængere, og det skal vi være taknemmelige for. Det lover nemlig godt for en kompleks fremtid, hvor vi hverken tager hinanden, kunsten eller verden for givet.

Reasonable Doubt er kurateret i samarbejde med kurator og kritiker Matthias Borello.
Lancering af afgangskataloget finder sted torsdag den 8. juni kl. 16.30-19.00.
Efterfølgende vil Reasonale Doubt vises på SAK Kunstbygning i Svendborg i perioden d. 30. juni – 20. august. Fernisering d. 30. juni kl. 14.00-16.00.

Udstillingen er venligst støttet af Toyota-Fonden, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, N.M. Knudsens Fond og Møllerens Fond.

For yderligere information om udstillingen kontakt Det Fynske Kunstakademi på info@detfynskekunstakademi.dk / 6611 1288 eller kurator Matthias Hvass Borello på matthiasborello@gmail.com