KE21

Fire DFK-studernede deltager i KE21; Malte Linnebjerg, Laura Landbo, Amanda Brix Kolstrup og María Kristín H. Antonsdóttir

Læs mere om deres bidrag til Kunstnernes Efterårsudstilling her:

ke-udstilling.dk/

 

facebook.com/kunstnernesefteraarsudstilling