Orientering fra bestyrelsen

Det Fynske Kunstakademi er truet af lukning
Tirsdag d. 7. juni skal Odense Kommunes By- og Kulturudvalg tage stilling til en række besparelser. En af besparelserne truer akademiet med lukning.

Odense kommune bidrager i dag med i alt ca. kr. 1.600.000 om året og er den væsentligste indtægtskilde for akademiet.

Besparelsesforslaget indeholder en halvering af tilskuddet (kr. 800.000) i 2018 og en fjernelse af tilskuddet i 2019.

Da statens tilskud til akademiet på ca. 1.400.000 formentlig er afhængig af, at også Odense Kommune bidrager, må vi frygte, at også statens tilskud til akademiet bortfalder.

Det betyder i praksis, at Akademiet må lukke senest i 2019, og at vi står med 3 årgange, der ikke kan garanteres, at de kan gøre deres uddannelse færdig.

Beslutningen er endnu ikke truffet. Såfremt By- og Kulturudvalget beslutter sig for spareforslaget på tirsdag, skal det overgives til kommunens Økonomiudvalg. Herefter vil det indgå i kommunens budforhandlinger til september hvor man vedtager budgetterne for 2017 til 2020.

En sammenlægning med SDU kunne ikke lade sig gøre
Forslaget om at fjerne den kommunale støtte kommer efter, at Kulturforvaltningen har måtte opgive planerne om at lægge Akademiet ind under SDU, hvilket sker efter Uddannelses- og Forskningsministeriets svar d. 27. april 2016.

Baggrunden for forsøget på en sammenlægning med SDU og det aktuelle spareforslag er, at det ifølge By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ikke er en kommunal opgave at drive uddannelse. – Det er ikke en kommunal kerneopgave, siger rådmanden til Fyens Stiftstidende 2. juni.

Ikke blot en uddannelsesinstitution, men en del af Odenses kulturliv
Hvis man vil være en kulturby, så er det vigtigt med en fødekæde, da kultur er noget, der vokser op nede fra. Odense kan derfor være stolt over både at have et musikkonservatorium, en skuespillerskole, en balletskole og et kunstakademi. En lukning af Det Fynske Kunstakademi vil være et brud på den tradition og det kulturelle særpræg, som har været unikt for Odense igennem mange årtier.

En lukning vil derfor heller ikke blot ramme de 60 studerende, der går på Akademiet, det vil også ramme Odense som kulturby. Det Fynske Kunstakademi er nemlig ikke blot en uddannelsesinstitution, men en kulturinstitution med autenticitet og en vilje til at skabe mere synlighed om Odense som en kulturby, samt et kunstnerisk miljø og en urban stemning til glæde for alle Odenses borgere.

Det Fynske Kunstakademi har tidligere overlevet en trussel om lukning
I 2008 var et lignende spareforslag på bordet, men blev stemt ned i kulturudvalget. Akademiets bestyrelse er i god dialog med en række af de politiske partier for at drøfte, hvordan vi kan sikre en fremtid for Akademiet, der har en stolt historie, der går over 70 år tilbage, og hvor store kunstnere som Gudrun Hasle, Maja Lisa Engelhart og MØ er blevet udklækket.

Vi tror på en fremtid, hvor Det Fynske Kunstakademi kommer til at udklække endnu flere anerkendte kunstnere. Vi håber på opbakning fra alle gode kulturinteresserede.

Poul Falck
Bestyrelsesformand, Det Fynske Kunstakademi